fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864


Naročanje v Bolnišnici Sežana

PO POŠTI

Naročanje po pošti poteka tako, da na spodaj navedeni naslov pošljete napotnico ter nanjo napišite vašo kontaktno telefonsko številko.
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
6210 Sežana

OSEBNO

Osebno se lahko naročate v času za naročanje med ponedeljkom in petkom med 8:00 in 10:00 uro.

Izven urnika, določenega za naročanje, lahko napotnico oddate v recepciji.

ELEKTRONSKO

Elektronsko se lahko naročite preko e-mail naslova info@bsezana.si tako pripišete vašo zzzs številko, številko e-napotnice, in vrsto zdravstvene storitve (VZS ki je izpisana na potrdilu o e- napotnici). Napotnico lahko tudi skenirate in pošljete na e-mail.

E-NAROČANJE

Storitev eNaročanje omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve s primarne na sekundarno in terciarno zdravstveno raven ali znotraj sekundarne oziroma terciarne zdravstvene ravni. Postopek eNaročanja poteka na podlagi izdane elektronske napotnice, ki jo izda zdravnik napotovalec z enakimi pravili in strokovnimi kriteriji, kot veljajo danes za izdane papirnate zelene napotnice. V kolikor je za določeno zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, se lahko pacient naroči na enega izmed naslednjih načinov:
•Pacienta lahko naroči zdravnik, kateri je izdal elektronsko napotnico.
•Pacient se lahko naroči sam preko spletne strani https://zvem.ezdrav.si/e-zdravje.
•Pacient se lahko naroči direktno pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kamor se želi naročiti, pri čemer lahko uporabi vse načine naročanja, ki jih ta omogoča (osebno, telefon, elektronska pošta).
Pri naročanju pacient potrebuje številko elektronske napotnice (13-mestna številka) in številko ZZZS pacienta. Ker eNaročanje omogoča sprotno zbiranje čakalnih seznamov vseh specialistov, pacient lahko izbira ponudnika kjerkoli v Sloveniji z v tistem trenutku najkrajšo čakalno vrsto. Datum, predviden za izenačitev elektronske napotnice s papirnato je 10. april 2017. Do tega datuma je poleg elektronske napotnice obvezna še zelena papirnata napotnica, katera mora biti dostavljan originalna v 5-ih delovnih dneh k želenemu izvajalcu.

TELEFONSKO

TELEFONSKO NAROČANJE

Na zdravstveno storitev (pregled / preiskavo) se lahko naročite ob delavnikih, od ponedeljka do petka, v navedenem časovnem terminu preko tel. številke 05/707 40 00 (recepcija) ali na spodnje telefonske številke:

 

 

TELEFONSKA ŠTEVILKA

ČASOVNI TERMIN NAROČANJA

RENTGEN

05/707 40 49

v delovnem času RTG enote

od 8:00 do 12:00

UZ diagnostika

(UZ trebuha, UZ skrotuma, UZ vratnih žil, UZ srca)

 

05/707 40 52

 

 

Vsak delovnik

od 8:00 do 10:00

PSIHIATRIČNA AMBULANTA

Anica Vitez, dr.med.spec.psih.


05/707 40 64

 

 

Vsak torek
od 12:00 do 13:00

NEVROLOŠKA AMBULANTA

05/707 40 52

05/707 40 63

 

 

Vsak delovnik

od 8:00 do 10:00

PULMOLOŠKA AMBULANTA

 

05/707 40 12

ponedeljek
do 12.00 do 14.00


torek
od 9:00 do 11:00


sreda in četrtek od 8:00 do 10:00

UROLOŠKA AMBULANTA

05/707 40 52

05/707 40 63

 

Vsak delovnik

od 8:00 do 10:00

KARDIOLOŠKA AMBULANTA

05/707 40 52

05/707 40 63

 

Vsak delovnik

od 8:00 do 10:00

ANTIKOAGULANTNA  AMBULANTA

05/707 40 52

05/707 40 63

 

Vsak delovnik

od 8:00 do 10:00

TIROLOŠKA AMBULANTA

05/707 40 52

05/707 40 63

 

Vsak delovnik

od 8:00 do 10:00

 

 

·         OPOMBA

Nujni primeri so obravnavani v 24-urah

Izven navedenega časovnega termina telefonsko naročanje ni mogoče