AAC

fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864

Javna naročila

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

DIAGNOSTIČNA SREDSTVA VEZANA NA APARATE
Zaporedna številka JN naročnika : NMV 01/18
Številka javnega naročila na Portalu javnih naročil: JN000677/2018-W01
Datum objave: 6. 2. 2018

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=241733

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Dozidava obstoječega objekta za izvajanja programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in/z rehabilitacijo/ za potrebe fizioterapije in delovne terapije, energetska sanacija objekta Dializa, dobava in montaža dvigala ter izgradnja prostora za zbiranje
Zaporedna številka javnega naročila naročnika : JN 03/17

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 11.1.2018 s št. objave JN000134/2018-B01.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=234563

3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Storitve gradbenega nadzora
Zaporedna številka javnega naročila naročnika : JN 02/18

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 23.1.2018 s št. objave JN000351/2018-W01.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=239530EVIDENČNA NAROČILA - 2016

Arhiv javnih naročil od leta 2013-2017