AAC

fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864

Javna naročila

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

SREDSTVA ZA HOSPITALNO HIGIENO
Zaporedna številka javnega naročila naročnika : JN 08/18
Številka javnega naročila na Portalu javnih naročil: JN003386/2018-B01, Datum objave:25.5.2018
Številka javnega naročila na Portalu evropskih skupnosti: 2018/S 099-225594, Datum objave: 26.5.2018

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na tej povezavi:
Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=257585
Portal EU: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225594-2018:TEXT:SL:HTML

Ponudbo se odda na povezavi eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=884
EVIDENČNA NAROČILA - 2017

EVIDENČNA NAROČILA - 2016

Arhiv javnih naročil od leta 2013-2017