AAC

fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864

Javna naročila

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

NABAVA ZDRAVIL

Zaporedna številka javnega naročila naročnika : JN 02/18
Številka javnega naročila na Portalu javnih naročil: JN007414/2018-B01,
Datum objave:24.10.2018
Številka javnega naročila na Portalu evropskih skupnosti: 2018/S 206-469615, Datum objave: 23.10.2018

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na tej povezavi:
Portal JN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=278164
Portal EU: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469615-2018:TEXT:SL:HTML

Ponudbo se odda na povezavi eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4799


 

ŽIVILA IN MATERIAL ZA PREHRANO

Zaporedna številka javnega naročila naročnika : JN 01/18
Številka javnega naročila na Portalu javnih naročil: JN006800/2018-B01,
Datum objave:1.10.2018
Številka javnega naročila na Portalu evropskih skupnosti: 2018/S 189-426466, Datum objave: 2.10.2018

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na tej povezavi:
Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=272698
Portal EU: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:426466-2018:TEXT:SL:HTML

Ponudbo se odda na povezavi eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4202EVIDENČNA NAROČILA - 2017

EVIDENČNA NAROČILA - 2016

Arhiv javnih naročil od leta 2013-2017