AAC

fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864

Klinične poti

Vpeljani imamo 2 klinični poti od leta 2009:

Klinična pot za izvenbolnišnično pljučnico

Navodilo

Obrazec

Klinična pot za poslabšanje kronične obstruktivne pljučne bolezni

Navodilo

Obrazec

V letu 2012 smo uvedli še klinično pot za bronhoskopijo.

Navodilo

Obrazec

Klinične poti 2011