fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864


Klinične poti

Klinična pot za izvenbolnišnično pljučnico

Navodilo

Obrazec

Klinična pot za poslabšanje kronične obstruktivne pljučne bolezni

Navodilo

Obrazec

V letu 2012 smo uvedli še klinično pot za bronhoskopijo.

Navodilo

Obrazec

Klinična pot transfuzijo

Navodilo

PROTOKOL ZA UPORABO POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV V BOLNIŠNICI SEŽANA

Navodilo

Klinične poti 2011