AAC

fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864

Kazalniki kakovosti

Seznam kazalnikov kakovosti, ki jih vodimo vsako tromesečje

Kazalniki kakovosti v letu 2018

Kazalniki kakovosti v letu 2018 -celo leto

Kazalniki kakovosti v letu 2018 - IV. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2018 - III. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2018 - II. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2018 - I. kvartal - MRSA

Kazalniki kakovosti v letu 2018 - I. kvartal - padci

Kazalniki kakovosti v letu 2018 - I. kvartal - drugi kazalniki

Kazalniki kakovosti v letu 2018 - I. kvartal - razjede zaradi pritiska

 

Kazalniki kakovosti v letu 2017

Kazalniki kakovosti v letu 2017 - I. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2017 - II. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2017 - III. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2017 - IV. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2017 -celo leto

 

Kazalniki kakovosti v letu 2016

Kazalniki kakovosti v letu 2016 - I. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2016 - II. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2016 - III. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2016 - IV. kvartal

 

Kazalniki kakovosti v letu 2015

Kazalniki kakovosti v letu 2015 - I. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2015 - II. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2015 - III. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2015 - IV. kvartal

 

 

 

Kazalniki kakovosti v letu 2014

Kazalniki kakovosti v letu 2014 - I. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2014 - II. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2014 - III. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2014 - IV. kvartal

Kazalniki kakovosti v letu 2013

Kazalniki kakovosti v letu 2012