fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864


Laboratorij

Delovni čas: vsak delovni dan od 7 do 15
Sprejem biološkega materiala: vsak delovni dan od 7 do 14
Odvzem krvi: vsak delovni dan od 7 do 11

Naslov: Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Telefon: 05/7074018 (sprejem biološkega materiala in izdaja izvidov)
Spletni naslov: http://www.bolnisnica-sezana.si

Vodja laboratorija: Polonca Stopar, mag.lab.biomed. (T: 05/7074040; E:polonca.stopar@bsezana.si)
Odgovorna oseba laboratorija: znan.sod.dr. Blaž Krhin, univ.dipl.kem., spec.med.biokem, EuSpLM


Dokumentacija:
KATALOG LABORATORIJSKIH PREISKAV
NAROČILNICA LABORATORIJSKIH PREISKAV