+386 5 707 40 00 info@bsezana.si

Akutna bolnišnična obravnava

Na akutnem / pulmološkem oddelku zdravimo bolnike, ki potrebujejo diagnostiko in zdravljenje akutnih pljučnih  bolezni ter bolnike pri katerih je zaradi poslabšanja kronične pljučne bolezni potrebna bolnišnična obravnava.

Tu zdravimo tudi določene bolnike, ki potrebujejo ponovno premestitev iz neakutne bolnišnične obravnave v akutno obravnavo.

Obrazložitev zdravstvene oskrbe pacientov, ki so napoteni na akutno bolnišnično obravnavo v Bolnišnico Sežana (obrazec)

Accessibility