+386 5 707 40 00 info@bsezana.si

Obvestilo o zasebnosti in o varovanju osebnih podatkov

 

Namen tega obvestila je vaša seznanitev z vsemi informacijami za uresničevanje vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdeluje Bolnišnica Sežana kot upravljavec osebnih podatkov pacientov. Te podatke bo Bolnišnica Sežana skrbno varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter uredbo GDPR.

Osebni podatki, ki jih na ta način pridobi Bolnišnica Sežana so:

  • Ime in priimek
  • Elektronski naslov
  • Številka eNapotnice
  • Datum rojstva
  • Številka kartice zdravstvenega zavarovanja  ZZZS
  • Naslov prebivališča
  • Telefonska številka

Osebni podatki, prejeti z uporabo obrazca za naročanje na pregled in preiskavo, se uporabljajo predvsem za komunikacijo glede potrditve pregleda ali preiskave, za samo izvedbo pregleda ali preiskave ter za morebitno nadaljnjo komunikacijo v zvezi z izvedbo pregleda ali preiskave. Bolnišnica Sežana lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz na podlagi zakonitega interesa, da vam bo lahko v nadaljevanju zagotavljala boljše storitve. 

Vsi omenjeni podatki, se na strežniku Bolnišnica Sežana shranjujejo trajno.

Bolnišnica Sežana spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko teh spletnih strani skrbno varovala in jih brez vaše privolitve ne bo posredovala tretji nepooblaščeni osebi oziroma jih uporabila v druge namene. Vaše osebne podatke bodo uporabljali zgolj zaposleni pri Bolnišnica Sežana za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev.

Ker obstajajo na teh spletnih straneh določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Bolnišnico Sežana, slednja ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh drugih spletnih straneh.

Podatki, ki jih Bolnišnica Sežana zbira in obdeluje, bodo razkriti v primeru, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje njenih zakonitih interesov.

Bolnišnica Sežana se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varovala podatke in zasebnost obiskovalcev teh spletnih strani. Da bi preprečila nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranila natančnost osebnih podatkov in zagotovila njihovo ustrezno uporabo, Bolnišnica Sežana uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbira, ne more pa izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj internet ni popolnoma varen in predvidljiv medij, kljub vsem ustreznim ukrepom varnosti.

Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije o tem, katere vaše osebne podatke Bolnišnica Sežana shranjuje. Nadalje imate pravico zahtevati popravke, izbris ali prepoved uporabe nepravilnih podatkov. V določenih okoliščinah utegne biti izbris podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, še posebej, če so podatki namenjeni za računovodske in knjigovodske namene, zato v takšnem primeru Bolnišnica Sežana vaši zahtevi po izbrisu podatkov žal ne bo mogla ugoditi.

Kadarkoli lahko zahtevate:

• Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@bsezana.si. 

• Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih Bolnišnica Sežana vodi o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@bsezana.si.

• Izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih Bolnišnica Sežana hrani o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@bsezana.si.

Piškotki

Piškotki so kratko besedilo, ki ga spletno mesto, ki ga obiščete, pošlje brskalniku. Takšno spletno mesto si lahko z njimi zapomni na primer podatke o vašem obisku, zato je lahko vaš naslednji obisk lažji, spletno mesto pa bolj uporabno.

Spletne strani Bolnišnice Sežana pri svojem delovanju ne uporablja nobenih piškotkov.

Accessibility