+386 5 707 40 00 info@bsezana.si

LABORATORIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorij je organiziran kot samostojna enota v okviru Bolnišnice Sežana. V laboratoriju uporabljamo sodobno laboratorijsko opremo, ki omogoča natančno analizo bioloških vzorcev. Procese in postopke vseh faz laboratorijskega dela neprestano natančno nadzorujemo, sledimo, dokumentiramo ter dodatno preverjamo s stalno notranjo kontrolo kakovosti in s sodelovanjem v slovenskih in mednarodnih ustanovah (SNEQAS, Rfb, Instand).

V laboratoriju izvajamo naslednje sklope laboratorijskih preiskav:

  • Osnovne hematološke preiskave
  • Osnovne biokemične in imuno-kemijske preiskave
  • Osnovne preiskave koagulacije krvi
  • Plinska analiza krvi
  • Osnovna analiza urina ter ugotavljanje prisotnosti krvi v blatu

V letu 2020 smo izvedli 101.398 laboratorijskih preiskav.

Na oddelku je trenutno zaposlenih 7 oseb: 4 laboratorijski tehniki, 1 diplomirani inženir laboratorijske biomedicine, 1 magister  laboratorijske biomedicine ter 1 specialist medicinske biokemije z doktoratom znanosti.

 

Delovni čas: vsak delovni dan od 7 do 15

Sprejem biološkega materiala: vsak delovni dan od 7 do 14

Odvzem krvi: vsak delovni dan od 7 do 11

Vodja laboratorija: dr. Blaž Krhin, univ.dipl.kem., spec.med.biokem, EuSpLM
E-pošta: laboratorij@bsezana.si

Namestnica vodje laboratorija: Polonca Stopar, mag.lab.biomed.
Telefon: 05/7074040
E-pošta: laboratorij@bsezana.si

Na oddelku je trenutno zaposlenih 7 oseb: 4 laboratorijski tehniki, 1 diplomirani inženir laboratorijske biomedicine, 1 magister  laboratorijske biomedicine ter 1 specialist medicinske biokemije z doktoratom znanosti.