+386 5 707 40 00 info@bsezana.si

LABORATORIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorij je organiziran kot samostojna enota v okviru Bolnišnice Sežana. V laboratoriju uporabljamo sodobno laboratorijsko opremo, ki omogoča natančno analizo bioloških vzorcev. Procese in postopke vseh faz laboratorijskega dela neprestano natančno nadzorujemo, sledimo, dokumentiramo ter dodatno preverjamo s stalno notranjo kontrolo kakovosti in s sodelovanjem v mednarodnih ustanovah (Rfb, Instand).

 

V laboratoriju izvajamo naslednje sklope laboratorijskih preiskav:

  • Osnovne hematološke preiskave
  • Osnovne biokemične in imunokemijske preiskave
  • Osnovne preiskave koagulacije krvi
  • Plinska analiza krvi
  • Osnovna analiza urina ter ugotavljanje prisotnosti krvi v blatu

 

Letno izvedemo v okrog 100000 laboratorijskih preiskav.

 

Delovni čas: vsak delovni dan od 7 do 15

Sprejem biološkega materiala: vsak delovni dan od 7 do 14

 

Vodja laboratorija: Polonca Stopar, mag.lab.biomed, spec.med.biokem, EuSpLM

E-pošta: laboratorij@bsezana.si

Telefon: 05/7074040

Na oddelku je trenutno zaposlenih 5 oseb: 3 laboratorijski tehniki, 1 diplomirani inženir laboratorijske biomedicine in 1 specialist medicinske biokemije.

 

Accessibility