+386 5 707 40 00 info@bsezana.si

LEKARNA

Lekarna  Bolnišnice Sežana je samostojna organizacijska enota, ki jo bolnišnica organizira za lastno preskrbo z zdravili, medicinskimi pripomočki  in drugimi izdelki za zdravljenje in nego hospitaliziranih oseb.

Lekarniška dejavnost obsega:

 • nabavo in izdajo zdravil ter medicinskega in sanitetnega potrošnega materiala,
 • nabavo in izdajo magistralnih in galenskih pripravkov,
 • zbiranje zapadlih zdravil za uničenje,
 • nadzor nad zdravili na oddelkih, skrb za ustrezno shranjevanje zdravil,
 • skrb za primerne zaloge,  
 • administrativna opravila,
 • vodenje dokumentacije v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v Sloveniji
 • pripravo javnih razpisov za zdravila
 • sodelovanje pri javnih razpisih za medicinske pripomočke in druge izdelke za podporo zdravljenja in nego
 • svetovanje in posredovanje strokovnih informacij zdravnikom in drugemu medicinskemu osebju glede zdravil in medicinskega potrošnega materiala,
 • pripravo poročil in analiz o porabi zdravil in medicinskih pripomočkov
 • sodelovanje na kolegijih in v različnih strokovnih komisijah v bolnišnici
 • samostojno izvajanje dejavnosti s področja klinične farmacije

V okviru bolnišnične lekarniške dejavnosti se razvija tudi področje klinične farmacije, to je sodelovanje specialista klinične farmacije v zdravstvenem timu. 

 Specialist klinične farmacije: 

 • sodeluje pri oddelčnih vizitah, 
 • pripravlja razne informacije o zdravilih, 
 • spremlja in nadzoruje porabo in uporabo zdravil

Kakovost dela v lekarni letno  preverjamo s presojo skladnosti z zahtevami dveh mednarodnih standardov, ISO 9001 in AACI. 

 

Vodja lekarne: Mateja Miklič, mag. farm., spec. klin. farm.

T: +386 5 707 40 51
E: mateja.miklic@bsezana.si

Accessibility