+386 5 707 40 00 info@bsezana.si

Podaljšano bolnišnično zdravljenje

V program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja z / in rehabilitacijo se sprejema bolnike, ki po akutnem zdravljenju še ne morejo biti odpuščeni v domačo ali drugo bliko oskrbe, ker potrebujejo še nadaljevanje zdravljenja, specialno zdravstveno nego in rehabilitacijo.

Na tem oddelku se obravnavajo bolniki prizadeti po zlomih, ortopedskih operacijah, po amputacijah, prizadeti po možganski kapi, in /ali bolniki, ki so preboleli katero od drugih težkih bolezni.

Rehabilitacijski tim, ki ga sestavljajo specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine, fizioterapevt in delovni terapevt, najprej oceni stanje bolnika.

Fizioterapevt poleg funkcionalnega testiranja, meritve gibljivosti sklepov, testiranja zmogljivosti mišic, meritev obsegov in dolžin udov, uporablja še lestvico za ocenjevanje gibanja MAS (Mottor Assesment Scale).

Delovni terapevt oceni bolnika z Razširjenim Barthel Indexom (RBI) in izvede test dnevnih aktivnosti in funkcionalno testiranje.

Specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine opravi pregled bolnika. Le-ta vključuje tudi pripravo programa dela oziroma celostne rehabilitacijske obravnave bolnika. Napredek bolnika se spremlja in obravnava na sestankih ožjega rehabilitacijskega tima.

 

OGLEJTE SI ZLOŽENKO: Program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja z/in rehabilitacijo

 

Postopek za sprejem bolnikov:

Pisni predlog poda bolnikov sobni zdravnik zdravstvene ustanove, kjer bolnik leži v akutni obravnavi, ko je:

 • zaključena akutna bolnišnična obravnava – kot npr. pri bolnikih po možganski kapi, travmi, zahtevnem kirurškem posegu, ortopedskem posegu ali po internističnem obolenju z daljšim okrevanjem;
 • stabilno somatsko zdravstveno stanje bolnika;
 • ocenjeno funkcionalno stanje bolnika.

K predlogu za sprejem je potrebno priložiti:

 • potrdilo o izdani e-napotnici ali številko izdane e-napotnice
 • epidemiološke podatke: brisi na SARS-COV-19, MRSA, ESBL, CRE …
 • podatke o zmožnosti za samooskrbo in nego, ki zajemajo:
  1. stopnjo telesne pomičnosti: hoja, stopnjo samostojnosti pri osebni higieni, prehranjevanju, oblačenju, komunikaciji
  2. oceno psihičnega stanja bolnika: je orientiran, potrebuje nadzor
  3. podatke o načinu prehranjevanja: per os, NGS, PEG, parenteralno,
  4. kratek preizkus spoznavnih sposobnosti bolnika (KPSS),
  5. ostalo: ocena stanja dihal; prisotnost traheostome, kanile; potreba za O2
 • oceno stanja bolnika z razširjenim Bartel Index-om (RBI),
 • podatke o socialni obravnavi,
 • podatke o svojcih, skrbniku, zastopniku, pristojnem socialnem delavcu …
 • informacije o možnostih nadaljnje oskrbe bolnika po zaključeni obravnavi na PBZ (domače okolje, dom starejših občanov, rehabilitacija v drugi ustanovi

Predlog za premestitev pacienta se poda na obrazcu:

Predlog za premestitev pacienta na podaljšano bolnišnično zdravljene


Predlog pošljite:

 • na e-naslov: info@bsezana.si ali
 • po fax-u na št.: 057074019 ali
 • z navadno pošto na naslov:

BOLNIŠNICA SEŽANA

Cankarjeva ul. št. 4

6210 Sežana


NA PREDLOGU ZA PREMESTITEV JE POTREBNO IZPOLNITI VSE ZAHTEVANE RUBRIKE.

ZA SPREJEM V BOLNIŠNICO JE POTREBNA USTEZNA NAPOTNICA NAPOTNEGA ZDRAVNIKA!

 

OBRAZCI:

Kriteriji za premestitev in namestitev pacienta v neakutno bolnišnično obravnavo

Soglasje za premestitev

Obrazložitev zdravstvene oskrbe pacientov, ki so premeščeni na podaljšano bolnišnično zdravljenje V Bolnišnico Sežana

   Accessibility