+386 5 707 40 00 info@bsezana.si

Organizacija zavoda

Vodenje zavoda

VODSTVO

Direktorica
mag. Silvana Šonc, univ. dipl. socialna delavka
telefon: 05/ 707 40 00
elektronski naslov:  silvana.sonc@bsezana.si

Strokovni vodja zavoda
Prim. doc. dr. Viktor Švigelj, dr. med., višji svetnik, spec. nevrologije in spec. intenzivne medicine
telefon: 05/ 707 40 00
elektronski naslov:  viktor.svigelj@bsezana.si

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege
Tatjana Dolgan, dipl.m.s.
telefon: 05/ 707 40 00
elektronski naslov: tatjana.dolgan@bsezana.si

VODJE ENOT IN SLUŽB

Vodja oddelka 400
Janez Zaveljcina dr.med., specialist interne medicine

Vodja oddelka 300 in 200
Garevski Viktor, dr.med.,spec. interne medicine

Rehabilitacija kroničnih pljučnih bolnikov v posebnih klimatskih pogojih, oddelek 200
Boris Devčič, dr. med., spec. internist – pulmolog

Rehabilitacija
vodja Zlatica Šeherčehajič, dr.med.spec.fiz. in reh.med.

Fizioterapija z delovno terapijo
vodja: Tina Batista Mitrovič , dipl.del.ter.

Laboratorij
vodja Polonca Stopar, mag.lab.biomed.

Rentgen
vodja Valerija Čibej

Lekarna: vodja Mateja Miklič, mag. farm., spec. klin. farm.

Zdravstvena administracija, recepcija
vodja Petra Pogačar, dipl. upr. org.

Finančno računovodska služba, nabavna služba, služba za javna naročila
vodja Nataša Kamenšek, univ. dipl. ekon.

Kuhinja:
vodja Bosiljka Prodanović

Tehnično-vzdrževalna služba:
vodja Dušan Štolfa

Socialna služba:
Alenka Lazar

Splošno-kadrovska služba:
Uroš Milost, univ. dipl. prav.

Svet zavoda

ČLANI SVETA ZAVODA (mandat 2022 – )

mag Egidij Čretnik predstavnik MZ  
dr. Andrej Janžič predstavnik MZ  
Matej Forte predstavnik MZ  
Irena Orel predstavnica  MZ  
mag. Rado Pirjevec predstavnik  Občine Sežana  
Milan Škapin predstavnik ZZZS  
Petra Albreht predstavnica zaposlenih.  

 

Organigram

Organigram