+386 5 707 40 00 info@bsezana.si

Organizacija zavoda

Vodenje zavoda

VODSTVO

Direktorica
mag. Vanja Debevec, v.d. direktorica
telefon: 05/ 707 40 00
elektronski naslov:  vanja.debevec@bsezana.si

Strokovni vodja zavoda
Prim. doc. dr. Viktor Švigelj, dr. med., višji svetnik, spec. nevrologije in spec. intenzivne medicine
telefon: 05/ 707 40 00
elektronski naslov:  viktor.svigelj@bsezana.si

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege
Tatjana Dolgan, dipl.m.s.
telefon: 05/ 707 40 00
elektronski naslov: tatjana.dolgan@bsezana.si

VODJE ENOT IN SLUŽB

Vodja oddelka 400
Asist. Tašev Anna-Marija, dr.med., specialist interne medicine

Vodja oddelka 300 in 200
Garevski Viktor, dr.med.,spec. interne medicine

Rehabilitacija kroničnih pljučnih bolnikov v posebnih klimatskih pogojih, oddelek 200
Boris Devčič, dr. med., spec. internist – pulmolog

Rehabilitacija
vodja Zlatica Šeherčehajič, dr.med.spec.fiz. in reh.med.

Fizioterapija z delovno terapijo
vodja Tina Batista Mitrovič , dipl.del.ter.

Laboratorij
vodja Polonca Stopar, mag.lab.biomed.

Rentgen
vodja Valerija Čibej

Lekarna: vodja Mateja Miklič, mag. farm., spec. klin. farm.

Zdravstvena administracija, recepcija
vodja Petra Pogačar, dipl. upr. org.

Finančno računovodska služba, nabavna služba, služba za javna naročila
vodja Nataša Kamenšek, univ. dipl. ekon.

Kuhinja:
vodja Bosiljka Prodanović

Tehnično-vzdrževalna služba:
Marko Celin

Socialna služba:
Alenka Lazar

Splošno-kadrovska služba:
Uroš Milost, univ. dipl. prav.

Svet zavoda

ČLANI SVETA ZAVODA (mandat 2023 – )

mag. Alenka Obrul predstavnica ustanovitelja  
Benjamin Lukšič predstavnik ustanovitelja  
Simon Jevšinek predstavnik ustanovitelja  
dr. Mirko Prosen predstavnik  ustanovitelja  
mag. Ernest Gortan predstavnik  zavarovancev  
mag. Matija Ukmar predstavnik uporabnikov  
Danica Kodelja predstavnica zaposlenih  

 

Organigram

Organigram

Statut Bolnišnice Sežana
Accessibility