+386 5 707 40 00 info@bsezana.si

Organizacija zavoda

Vodenje zavoda

VODSTVO

v.d. direktorica
mag. Vanja Debevec
telefon: 05/ 707 40 00
elektronski naslov:  vanja.debevec@bsezana.si

v.d. strokovnega direktorja
asist. Anna Marija Tašev, dr.med., specialist interne medicine
telefon: 05/ 707 40 00
elektronski naslov:

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege

telefon: 05/ 707 40 00
elektronski naslov: 

VODJE ENOT IN SLUŽB

Vodja oddelka 400
Asist. Tašev Anna-Marija, dr.med., specialist interne medicine

Vodja oddelka 300 in 200
Daniela Stanišić, dr.med., spec. interne medicine in kardiologije

Rehabilitacija kroničnih pljučnih bolnikov v posebnih klimatskih pogojih, oddelek 200
Boris Devčič, dr. med., spec. internist – pulmolog

Rehabilitacija
vodja Zlatica Šeherčehajič, dr.med.spec.fiz. in reh.med.

Fizioterapija z delovno terapijo
vodja Tina Batista Mitrovič , dipl.del.ter.

Laboratorij
vodja Polonca Stopar, mag.lab.biomed., spec.med.biokem., EuSpLM

Rentgen
vodja Valerija Čibej

Lekarna: vodja Mateja Miklič, mag. farm., spec. klin. farm.

Vodja kakovosti

Zdravstvena administracija, recepcija
vodja Petra Pogačar, dipl. upr. org.

Finančno računovodska služba, nabavna služba, služba za javna naročila
vodja Nataša Kamenšek, univ. dipl. ekon.

Kuhinja:
vodja Bosiljka Prodanović

Tehnično-vzdrževalna služba:
Marko Celin

Socialna služba:
Alenka Lazar

Splošno-kadrovska služba:
Uroš Milost, univ. dipl. prav.

Pooblaščena oseba za varnost pacientov:
Uroš Milost, univ. dipl. prav., svetovalec VIII-pravnik, vodja kadrovskih zadev v Splošni, pravni in kadrovski službi

 

 

Svet zavoda

ČLANI SVETA ZAVODA (mandat 2023 – )

mag. Alenka Obrul predstavnica ustanovitelja  
Benjamin Lukšič predstavnik ustanovitelja  
Simon Jevšinek predstavnik ustanovitelja  
dr. Mirko Prosen predstavnik  ustanovitelja  
mag. Ernest Gortan predstavnik  zavarovancev  
mag. Matija Ukmar predstavnik uporabnikov  
Danica Kodelja predstavnica zaposlenih  

 

Organigram

Organigram

Statut Bolnišnice Sežana
Accessibility