+386 5 707 40 00 info@bsezana.si

HIŠNI RED

OSEBJE BOLNIŠNICE

Največ stika boste imeli z zdravnikom, ki vas zdravi – sobni zdravnik, medicinskimi sestrami, ki bodo izvajale zdravstveno nego, ter ostalimi zdravstvenimi sodelavci. Zdravnik bo odredil načine in postopke vašega zdravljenja, zato svoje predloge sporočite zdravniku ob viziti, oz. oddelčni medicinski sestri.

VAROVANJE VREDNOSTI

V bolnišnico ne prinašajte večje količine denarja in dragocenosti. Za lastnino, ki jo hranite v sobi odgovarjate sami. Prinešene dragocenosti lahko shranite v sefu bolnišnice.

BOLNIŠNIČNI DAN

Bolnišnični dan je z manjšimi odstopanji enak na vseh oddelkih. Prosimo, da vi in vaši obiskovalci upoštevate razpored dnevnih obveznosti, ki potekajo tako:

  • od 6.00 do 7.15 aktivnosti zdravstvene nege
  • od 7.15 do 13.00 aktivnosti zdravstvene nege, dopoldanska vizita, zajtrk , diagnostično terapevtski postopki, kosilo, počitek
  • od 13.00 do 22.00 aktivnosti zdravstvene nege, počitek, obiski, večerja,
  • od 22.00 do 6.00 priprava na nočni počitek, nočni počitek

ČAS OD 22.00 DO 06.00 URE ZJUTRAJ JE NAMENJEN NOČNEMU POČITKU. V tem času mora biti v bolnišnici mir, zato vas prosimo, da izključite radijske in TV sprejemnike, ne govorite glasno in se ne sprehajate po hodnikih.

POČITEK IN GIBANJE

Ves čas zdravljenja vam je zagotovljen počitek. Zaželeno je, da se nahajate v bolniški sobi, če pa vam zdravstveno stanje in način zdravljenja dopuščata lahko zapustite bolniško sobo takrat, ko ne ovirate razdeljevanja hrane, zdravil, in izvajanja medicinsko tehničnih postopkov. Lahko se gibljete v okviru bolnišnice z vednostjo in soglasjem medicinske sestre. Območja bolnišnice ne smete zapuščati brez predhodnega dovoljenja zdravnika!

PREHRANA

Dieta je pomemben del vašega zdravljenja. Vrsto diete – varovalne prehrane vam določi sprejemni ali vaš sobni zdravnik. Svoje želje in pripombe v zvezi s hrano sporočite oddelčni sestri, ki se bo posvetovala tudi z vašim zdravnikom.  Dnevne obroke hrane vam postrežemo v bolniški sobi po naslednjem urniku:

  • Zajtrk : ob 8.30 uri
  • Kosilo: ob 12.30 uri
  • Večerja: ob 18.00 uri

Po naročilu zdravnika sta lahko še dve oz. tri malice:

  • Dopoldanska malica: ob 10.00 uri
  • Popoldanska malica: ob 16.00 uri
  • Večerna malica: ob 20.00 uri

V pritličju si lahko postrežete s toplimi in hladnimi napitki iz avtomatov. Svojce prosimo, naj v bolnišnico ne prinašajo hrane.

ZDRAVILA

Prosimo vas, da v času zdravljenja v bolnišnici uživate le tista zdravila, ki vam jih predpiše vaš sobni zdravnik. Zdravila, ki ste jih uživali doma prinesite s seboj v originalni embalaži. Če ste predhodno že uporabljali kakšna zdravila, se o tem pogovorite z zdravnikom, da bo določil nadaljnji postopek zdravljenja.

PRIVOLITEV V MEDICINSKI POSEG

Za vsak medicinski poseg je potrebna vaša privolitev. Zato vas bo zdravnik sproti seznanjal z vsemi terapevtskimi in diagnostičnimi posegi, ki so potrebni za izboljšanje vašega zdravstvenega stanja, z možnostmi tveganja, posledicami in morebitnimi zapleti!

KAJENJE IN ALKOHOL

Kajenje v bolnišničnih prostorih in v neposredni bližini bolnišničnega objekta je prepovedano. Prav tako ni dovoljeno vnašanje in uživanje alkoholnih pijač.

HIGIENA PROSTOROV IN BOLNIŠNIČNA LASTNINA

S svojim ravnanjem prispevajte, da bo bolnišnica čista in urejena. Zato v času zdravljenja pazite na prostore, opremo in pripomočke, ki jih uporabljate. Za morebitno škodo, povzročeno iz malomarnosti ali namerno, ste materialno odgovorni. Med bivanjem pri nas in ob odpustu si pridržujemo pravico osebnega nadzora nad inventarjem v bolniških prostorih, nad bolniškim perilom in ostalimi potrebščinami.

VERSKI OBRED

Obisk duhovnika je 1 krat tedensko v dopoldanskem času v bolniški sobi. Na vašo željo ali na željo svojcev vas duhovnik obišče tudi druge dni v tednu. Zato svoje želje sporočite oddelčni sestri. Maša v kapeli bolnišnice je ob večjih praznikih in sicer po predhodnem obvestilu. KAPELA SV. KRIŽA JE NA ODDELKU 300

POŠTA, TELEFON IN DNEVNO INFORMATIVNI TISK, INFO TOČKA

POŠTA: Pošto boste prejemali v bolniško sobo. Za pisma, ki jih želite odposlati, je poštni nabiralnik pred vhodom v bolnišnico. Pisma in znamke dobite na recepciji v avli bolnišnice.

Mobilni telefon lahko uporabljate tako, da nastavitve ne motijo drugih pacientov, ter v dogovoru z zdravstvenim osebjem.
Dnevno – informativni tisk ( manjši izbor ) lahko kupite na recepciji v avli bolnišnice.

INFO TOČKA

V bolnišnici imate tudi dostop do interneta. Na recepciji v avli dobite kodo s katero dostopate do WIFI povezave.

BRIVEC, FRIZER, PEDIKER

Frizerske in pedikerske usluge so možne proti plačilu po predhodnem dogovoru. Svoje želje sporočite sestri na oddelku.

INFORMACIJA O POTEKU ZDRAVLJENJA

O stanju vaše bolezni ter o poteku zdravljenja se lahko pogovorite vsak dan z vašim sobnim zdravnikom na viziti ali po potrebi tekom dneva.

Zaradi varovanja osebnih podatkov lahko podatke o poteku vašega zdravljenja posreduje le sobni zdravnik vašemu svojcu oziroma osebi, ki ste jo pooblastili.

Brez vašega predhodnega pooblastila, da lahko pridobi informacije o vašem zdravljenju, svojcu/osebi teh informacij ne bomo posredovali.

Svojci lahko govorijo s sobnim zdravnikom osebno ali po telefonu, od ponedeljka do petka med 13. in 14. uro.

Informacije o zdravstveni negi posreduje oddelčna medicinska sestra. Informacije o fizioterapevtski obravnavi daje dr. med. spec. fizikal. med. ali pristojna fizioterapevtka, o poteku delovne terapije pa delovna terapevtka.

SOCIALNA SLUŽBA

Za reševanje socialne problematike vam je na voljo socialna delavka. Na vašo željo vas lahko obišče na bolniškem oddelku.

Accessibility