+386 5 707 40 00 info@bsezana.si

SPREJEM IN ODPUST

Za sprejem v bolnišnico potrebujete

  • Za sprejem v bolnišnico potrebujete
  • veljavno napotnico izbranega zdravnika ali zdravnika specialista
  • kartico zdravstvenega zavarovanja (KZZ)
  • dokazilo o morebitnih dodatnih oblikah zavarovanja
  • zdravstvene dokumente o predhodnih zdravljenjih

V nujnih primerih je bolnik lahko sprejet tudi brez napotnice.

Obrazložitev zdravstvene oskrbe pacientov, ki so napoteni na akutno bolnišnično obravnavo

Obrazložitev zdravstvene oskrbe pacientov, ki so premeščeni na podaljšano bolnišnično zdravljenje

 

Odpust iz bolnišnice

Odhod iz bolnišnice je načrtovan, zato so bolnik in njegovi svojci o tem pravočasno obveščeni. O datumu in času odpusta bolnika obvesti zdravnik. Za prevoz iz bolnišnice morajo praviloma poskrbeti vaši svojci, razen v določenih primerih, ko vaše zdravstveno stanje opravičuje naročilo drugega ustreznega prevoza. Z navodili v zvezi z odpustom bolnika seznani oddelčna medicinska sestra.

Ob odpustu bolnik prejme:

  • odpustnico, s katero se morate čimprej javiti svojemu osebnemu zdravniku
  • navodila v zvezi z morebitno dieto, nadaljnjim zdravljenjem in kontrolnimi pregledi
  • v izrednih primerih lahko ob odpustu dobite tudi začasno odpustnico z vsemi navodili za nadaljnje zdravljenje. Odpustnico pa vam naknadno pošljemo po pošti.

 

 

Accessibility